Se şuşoteşte mai demult prin labora­toa­rele Consiliului Judeţean despre o „reactualizare” a nivelului redevenţe­lor aferente concesiunilor de terenuri agricole proprietatea CJ-ului, redevenţe bune la nivelul anilor ’97-’98, atunci când s-au încheiat contractele, dar prea mici la nivelul lui 2013.

Cu o singură excepţie, aceasta fiind Agrodelta Sireasa, redeven­ţele marilor sau micilor concesionari din Deltă au rămas îngheţate la nivelul la care s-au stabilit iniţial şi aceasta pentru că nicio clauză din contract nu prevede reactualizarea lor după un anumit interval de timp, sau de nivel de producţie, decât după expirarea contractului.

Sursă importantă de venit pentru judeţ, mai cu seamă astăzi când bugetul judeţului e subţire de tot, redevenţa a început să fie întoarsă pe toate părţile, iar pentru ea s-a înfiinţat o comisie specială de consilieri care să găsească o cale de a o mări.

Să-i spunem „Comisia Bălan” pentru că iniţiativa e a lui Dan Lucian Bălan, din Opoziţie. Comisie care să ia la puricat toate contractele, să obţină acordul concesionarilor de a se umbla „în sus” la redevenţă şi să vină în plenul CJ cu un proiect de hotărâre în acest sens.

Calea, iar juriştii ştiu asta foarte bine, nu este decât una a înţelegerii amiabile, soluţia reactualizare pe calea instanţei fiind una perdantă, pentru judeţ, din start. Desigur că şi concesionarii au mirosit ceva din ce li se pregăteşte şi, curios, nu vociferează, n-ar fi contra dacă reaşezarea nivelului rede­venţei va fi de bun simţ, iar o parte s-ar întoarce pentru nevoile Deltei.

La câtă subvenţie europeană ridică concesionarii de talia AngloRom, sau DeltaRom, sau Sireasa până la inundarea din 2010, şi profitul pe care îl scot anual din baltă aceştia, ar fi fost chiar culmea să nu stea de vorbă cu concedentul.

Or, ei n-ar zice nu discuţiilor, dar onorata „Comisie Bălan” tot mai stă la coafat: stai să facem un calendar, stai să cerem o listă cu concesionarii, stai să vedem cine sunt ăştia, stai să ne întâlnim miercurea, stai să analizăm… dacă nu lovim în sponsorii partidului, stai, stai, stai.

Stau banii în contul concesionarului şi, uite, comisia nu se prea grăbeşte să-i ia. De domeniul absurdului să credem că judeţul, în foamea lui de bani, ar vrea să îngroape problema redevenţelor înfiinţând o comisie.