Comunicat de presă

                             Data 02.07.2019

Lansarea proiectului

 „Centru de date inovativ la Tenis Arena Dealu S.R.L.”

 TENIS ARENA DEALU S.R.L, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Centru de date inovativ la Tenis Arena Dealu S.R.L.”, cod SMIS 119477, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 971.110,80 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 872.371,80 lei.

Obiectivul general Obiectivul general al proiectului este dat de creșterea competitivității economice a societății Tenis Arena Dealu SRL prin crearea unui centru de date inovativ și asigurarea unor servicii de găzduire web la standarde înalte de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Achizitionarea infrastructurii hardware care va fi implementata, din punct de vedere arhitectural, pana la finalizarea implementarii proiectului, formata din urmatoarele componente: 2 servere de backup, 2 servere firewall, 4 servere de stocare si 18 servere de aplicatii si virtualizare, 4 switch-uri, 2 monitoare, 2 echipamente de tip rack, 4 aparate de aer conditionat, dar si infrastructura software.
  2. Dezvoltarea unui domeniu nou de activitate, respectiv pe piata tehnologiei informatice dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 20 luni (01.11.2018 – 30.06.2020).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0728.428.421; e-mail: office.cristinanedelcu@gmail.com,  persoana de contact: Cristina NEDELCU.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României