Comunicat de presă

                             Data  20.08.2019

 

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității și dezvoltarea activității la TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL”

 

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității și dezvoltarea activității la TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.”, cod MySMIS 123655, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare  Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității economice a firmei Troia Premium Construct S.R.L. prin crearea, dotarea și amplasarea în zona ITI Delta Dunării a unei noi unități de prestare servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea unei noi unități de producție în zona delimitată ITI, prin dotarea punctului de lucru din orașul Măcin cu utilaje de construcții moderne.
  2. Creșterea prestigiului pe piața locală a societății prin implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2015
  3. Dezvoltarea durabilă a societății: din punct de vedere economic va permite achiziționarea a 11 utilaje; din punct de vedere social – crearea a cel puțin un loc de muncă ce va aparține categoriilor defavorizate; din punct de vedere al protecției mediului –achiziția de utilaje care respectă standardele TIER 4.

Valoarea totală a proiectului este de 9.180.736,69  lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.642.612,02  lei.

Durata de implementare a proiectului este de 38  luni:  respectiv de  la data 1 mai 2018 până la data 30 iunie 2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:  Mădălin-Florin PINDARU – Administrator, tel: 0768905998, email: pindaru.madalin88@gmail.com, sediul social: Mun. București, bld. Iuliu Maniu, nr. 94-100, bl. 18, sc. 3, et. 2, ap. 92, camera 1, România.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României