Publicată pe 28 iunie a.c. în Monitorul Oficial, Legea salarizării unitare a intrat în vigoare pe 1 iulie. Vizând personalul plătit din fonduri publice, Legea nr. 153/2017 va aduce satisfacţie şi personalului Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.

În şedinţa de mâine, consilierii locali vor rectifica bugetul de venituri şi cheltuieli, aferent acestui an, al „Baladelor Deltei”, constatând că instituţia înregistrează un deficit la capitolul „Cheltuieli de personal” de 133.000 de lei. Să explicăm.

De la 1 aprilie a.c., prin hotărâre a Con­siliului Local Tulcea, Ansamblul „Baladele Deltei” a dobândit personalitate juridică. Ca structură în subordinea C.L.T., finanţarea instituţiei este asigurată din subvenţia de la bugetul local şi venituri proprii, precum şi din alte surse. Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului, care îşi desfăşura activitatea în cadrul Ansamblului, a fost preluat în cadrul noii instituţii cu perso­nalitate juridică, contractele individuale de muncă încheindu-se cu noul angajator. Schimbată din nou – aşa cum a funcţionat până în 2010 – în instituţie de spectacole de interes local cu personalitate juridică, Ansamblul Artistic „Baladele Deltei” număra la 1 aprilie 74 de angajaţi.

Odată intrată în vigoare Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi a dezvoltării unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal prin stabilirea salariilor de bază în vederea promovării performanţei individuale, şi personalul „Baladelor” beneficiază de măriri salariale, acestea urmând să fie asigurate din subvenţia de la bugetul local.

Acesta este motivul pentru care bugetul Ansamblului va fi suplimentat cu suma de 133.000 de lei, reprezentând „Subvenţii pentru instituţii publice”.