Administraţia Rezervaţiei va trimi­te spre aprobare un nou Regulament privind navigaţia în Delta Dunării. Potrivit proiectului de act normativ, în perimetrul Re­zervaţiei vor avea acces aproape toate tipurile de ambarcaţiuni, dar viteza de deplasare va fi restric­ţionată în funcţie de zone. Pro­prietarii navelor, chiar şi cei care deţin simple bărci cu motor, vor fi obligaţi să achiziţioneze GPS-uri, care vor fi monitorizate dintr-un centru de comandă al ARBDD.

„Ordinul prevede că absolut toate ambarca­ţiunile care intră în Delta Dunării trebuie să fie monitorizate, şi pentru aceasta trebuie să fie dotate cu echipamente speciale, GPS-uri, care vor transmite în timp real, către centrul de comandă dela ARBDD, zona unde se află şi vitezele de deplasare. Aceleaşi informaţii le vor primi şi agenţii ecologi din RBDD. Proiectul de hotărâre prevede că pe canalele interioare din Delta Dunării, cu excepţia căilor de navigaţie princi­pale, să se circule cu o viteză de de 15 kilometri/oră, altele să aibă o viteză maximă de deplasare de 40 de kilometri/oră şi, în anumi­te zone, intrarea cu motoare mai mare de 25 de cai putere va fi interzisă. Sancţiunile vor fi pe fiecare tip de abatere în parte. În anexe sunt prevăzute zonele unde pot veni navele cu turişti şi unde vor putea debarca. Vor putea acosta la mal natural doar bărcile cu o capacitate de 10 persoane”, a declarat noul guvernator al Deltei, Viorica Bîscă.

GPS-urile, pe cheltuiala proprietarilor de bărci

Potrivit aceleaşi surse, cei care deţin ambarcaţiuni cu motor vor avea obligaţia, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, să îşi achiziţioneze GPS-uri, acestea urmând să fie monitorizate dintr-un centru de control ce va avea sediulla ARBDD. Pede altă parte, centrul de control va fi dotat cu echipament gratuit, iar posesorii ambarcaţiu­nilor vor avea obligaţia să cumpere GPS-urile doar de la acea firmă care va câştiga licitaţia.

„Echipamentul va fi omologat prin Ordin de ministru, în aşa fel încât să poată fi opozabil în justiţie. Costul echipamentului cu care vor fi dotate navele îl va suporta proprietarul bărcii şi aceştia vor avea la dispoziţie o perioadă de şase luni. În ceea ce priveşte echipamentul de monitorizare care va fi amplasat la sediul ARBDD, acesta va fi gratuit şi poate fi oferit de orice furnizor care este dispus să ofere serviciul. Se va face o licitaţie, va câştiga o anumită firmă şi cei care au ambarcaţiuni vor trebui să achiziţioneze GPS/uri de la acea firmă, astfel încât să poată fi monitorizate de la centrul de comandă dela ARBDD”, a mai precizat Viorica Bîscă.

Operatorii de turism spun că sunt de acord cu noul proiect

Dezbaterile pe tema unor noi reguli de navigaţie în Delta Dunării au avut loc anul trecut între fostul guvernator Grigore Baboianu şi operatorii de turism, care au propus această nouă formulă. Potrivit decla­raţiei preşe­dintelui Aso­ciaţiei Patro­natului în Tu­rismul din Delta Dunării, Daniel Iluşcă, monitori­zarea vite­zei de deplasare şi nu restricţionarea acce­sului anumitor ambarca­ţiuni este o variantă acceptată.

„Această formulă mi se pare una corectă, să se monitorizeze viteza ambarcaţiunilor în Delta Dunării, şi nu să se restricţioneze accesul anumitor ambarcaţiuni, iar discuţii pe această temă am avut cu vechea conducere a Administraţiei Rezer­vaţiei. Acum nu am fost consultaţi şi nu ştim cum arată forma finală a proiectului de act normativ, dar dacă este cea discutată cu domnul Baboianu, este cea cu care noi suntem de acord. Cu siguranţă, vor fi ceva probleme cu achiziţionarea acestor GPS-uri şi nu pentru noi, agenţii economici din turism, cât mai ales pentru localnici. Însă aceasta este o formulă de mijloc, care oricum este mai bună decât ceea ce prevedea vechiul act normativ de navigaţie în Delta Dunării”, a declarat Daniel Iluşcă.