Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate precizează că în primele 8 luni ale anului, valoarea indemnizaţiilor de  boală/ maternitate achitate persoanelor juridice/fizice a fost în sumă de 7.129.997 lei, cu o creştere de 55,82% față de anul 2017.

Această creştere semnificativă se explică prin majorarea drepturilor salariale şi creşterea bazei de calcul generată de modificarea salariului minim pe economie, dar și prin creșterea numărului de certificate medicale eliberate de medicii prescriptori, care în perioada 1 ian. – 31aug. 2018 a fost de 14.650, cu aproximativ 20% mai mult față de anul 2017.

Și numărul zilelor acordate în interiorul acestor concedii medicale a crescut cu 10,4%: în anul 2018 au ajuns la 102.707. Aceste zile de concediu medical sunt grupate pe următoarele categorii: afecţiuni oncologice, urgenţe medicale, boli obişnuite, risc maternal/sarcină/lehuzie, îngrijire copil bolnav 0-7 ani.

“La CAS Tulcea nu există sincope, efectuarea plăţilor se face în termenele legale de 60 de zile de la data depunerii cererii (la această dată se plătesc solicitările depuse în luna august  și parțial septembrie a.c.), în ordine cronologică a înregistrării acestora, faţă de situaţia anterioară anului 2013 când se înregistrau plăţi restante de peste 5 ani, inclusiv sume prescrise”, a declarat preşedintele director general al CAS Tulcea ec. Eugenia Vasile