Joi, 14 noiembrie 2013, înce­pând cu ora 10.00, prefectul judeţului Tulcea, Simion Lucian-Eduard, a participat la manifes­tările dedicate aniversării a 135 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Tulcea împreună cu Gar­nizoana Tulcea şi s-a desfăşurat la Mo­nu­mentul Inde­pen­den­ţei din muni­cipiul Tulcea.

În discursul domniei sale, pre­fec­tul judeţului Tulcea a transmis dobrogenilor cele mai bune gânduri, precizând:

„Mă simt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră în această zi de mare însemnătate pentru noi: aniversarea revenirii Dobrogei la Patria Mamă – România.

Acest moment ne oferă prilejul de a cinsti memoria zilei de 14 noiembrie 1878 când, după sute de ani de stăpânire turcească, locu­itorii Dobrogei – români şi de alte naţionalităţi – aflau cu bu­curie din Proclamaţia principelui Carol I, că „vechea posesiune a lui Mircea cel Bătrân” se întorcea acasă, la România. A fost momentul în care cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale dobrogenilor, viaţa, onoarea şi proprietatea au fost puse sub scutul Constituţiei României. Armata română, in­tra­tă în Dobrogea, a primit sarcina de a ocroti paşnica vieţuire, cre-din­ţa şi familiile dobrogenilor indiferent de apar­te­nenţa etnică, „să fie un model de bravură şi

disciplină”. Locu­itorii acestor melea­guri au obţinut şansa unui viitor de pace şi înflorire, începutul bunului trai şi al înfrăţirii între fiii aceluiaşi neam. Astfel, drapelul naţional, simbol al liber­tăţii, al dreptăţii şi al păcii a fluturat în data de 14 noiembrie 1878 şi în ţinutul dunăreano-maritim în prezenţa dobrogenilor – turci, tătari, români, bulgari.

Unirea Dobrogei cu ţara a fost dorinţa unanimă a populaţiei româneşti iar marile puteri europene au acceptat ca teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră să revină la patria mamă.

[…] Să fim mândri că suntem dobrogeni şi să ducem mai departe tradiţiile moştenite de pe aceste pământuri precum şi bogăţia spirituală care ne umple sufletele în fiecare zi. 

Cu bucurie în suflet că trăiesc pe aceste meleaguri şi cu convingerea că această zi este sfântă pentru toţi românii, vă doresc tuturor multă sănătate, fericire şi cele mai bune gânduri.

La mulţi ani, dobrogeni!”