La nivelul judeţului Tulcea, rata şomajului la 31 martie 2018 este de 3,78%, mai mică cu 1,43 pp faţă de luna martie 2017 (5,18%) şi în scădere cu 0,46 pp faţă de cea din luna anterioară, când se înregistra valoarea de 4,24%.

Numărul de şomeri aflaţi în evidenţă la sfârşitul lunii martie 2018 (3.180 persoane) este mai mic cu 1.198 persoane faţă de luna martie 2017 (4.378 şomeri) şi în scădere cu 383 persoane faţă de luna februarie 2018 (3.563 persoane), urmare a fluxului de intrări şi ieşiri înregistrate.

Din totalul şomerilor înregistraţi la nivelul judeţului Tulcea, 927 au fost şomeri indemnizaţi şi 2.253 neindemnizaţi.

În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor în mediul rural/urban:

– Număr şomeri înregistraţi în mediul urban – 962 (394 femei)

– Număr şomeri înregistraţi în mediul rural – 2.218 (839 femei).

În luna martie 2018 au fost întocmite un număr de 655 dosare, din care 68 dosare pentru şomeri indemnizaţi, 587 dosare pentru şomeri neindemnizaţi şi s-au prezentat la vize un număr de 926 şomeri.

Derularea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă în luna martie 2018 a condus la crearea şi ocuparea a 247 de locuri de muncă.