septembrie 24, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

„I’m Just Ken” al lui Ryan Gosling de la „Barbie” este aici pentru vară | tata

„I’m Just Ken” al lui Ryan Gosling de la „Barbie” este aici pentru vară |  tata

Mutați-vă, Bowser și Peaches, un alt personaj din film este aici pentru a vă fura gloria anilor ’80.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAmQq2C3:6Q>G:6 DE2C#J2? v @ D =:? 8 32C6D 9: DD @ F = 2? 5 9: D 496DE:? E96; FDE\5C@AA65>FD:4 G:56@7@C E96 vC6E2 v6CH:8\5:C64E65 7: =>]p? 5 96VD C62 == J:? 9: D766=:? 8D 23 @ FE q2C3: 6VD W | 2C8@E#@33: 6X D@; @FC? E @ E96 C62 = H @ C = 5 2 ? 5 H92E E92E>62? D7 @ C9: D D64 @? 5 \ 7: 55 = 6 DE2EFD]k ^ am

kAmQx 92G6 766 =:? 8D E92E x 42? VE 6IA = 2:? ^sC:G:? 8>6:? D2? 6^p ==> J =: 76366? D@A@=: E6^Vr2FD6 xV>; FDEz6? ^p? JH96C66=D6xV5362`_^xD:E>J56DE:? JE @ =: G6 2? 5: 6 2 =: 76 @ 7 3 = @? 5 7C28:=:EJnQ v@D=:? 8 D:? 8D]k^Am

kAm%96~D42C? @>:? 2E65 x{2{2{2? 5Q2? 5 Qw2 = 7} 6 = D@? Q DE2C 3C:? 8D9: DD @ \ 42 == 65 Qz6? \C8JQ E@QxV>yFDE z6? Q – 9 @ H6G6C:? D64FC6 E96 D6? E: 6? EA = 2JE9:? 8>: 89E 766 = 23 @ FE 36: ? 8 7C:6? 5 \ K @? 65 3J E96:4@?:4q2C3:6]%96D=@H\3F:=5:? 8 E62D6C[ E96 =2E6DE 😕 E96 A:?<\9F65 9JA6 >249:?6 7@C E96 9:89=J 2?E:4:A2E65 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]= 2E: > 6D]4 @ > ^ 6? E6CE2:?> 6? E\2CED^3FD:? 6DD^? 6HD=6EE6C^a_ab\_f\„^H:56\D9@E\? 6HD = 6EE6C \ 32C36? 96:> 6C \ 32C3: 6 \ @ AA6? 96:>6C\3@I\@77:46\E96\H:56\D9@EQmyF = J a` C6 = 62D6k^2m[ 2=D@ =2JD E96 8C@F?5H@C< 7@C 2 ?2CC2E:G6 2C4 7@C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]= 2E: > 6D]4 @ > ^ 6? E6CE2:?> 6? E\2CED^>@G:6D^DE@CJ^a_ab\_f\`^8C6E2\86CH:8\CJ2? \ 8 @ D =:? 8\ <6؟ \ 32C3: 6Qmq2C3: 6VD> F49 \> 2 =: 8? 65 > 2 = 6 4 @ F? E6CA2CEk ^ 2m]v @ D =:? 8VDz6? 364 @> 6D E96 F? 6IA64E65 6>E: @? 2 = 46? E6C @ 7 E96>G:6 27E6C 72 ==:? 8:? E @ E @ I: 4 > 2D4F =: ?: EJ EC @ A6D 2? 5 4 @>:? 8FE E96 @ E96C D: 56]k^am

@kAmy:? 65:? E96 G: 56 @ 3J D6G6C2 = @ E96C z6? D 2AA62C:? 8:? E96>G:6 – $:>F {:F.[ $4@EE tG2?D[ }4FE: v2EH2 2?5 z:?8D=6J q6?\p5:C — v@D=:?8VD 4966<J z6? H@?56CD 2=@F5 H92E :E H:== E2<6 7@C q2C3:6 E@ QD66 E96 >2? 369:?5 E96 E2?Q 2?5 4F=>:?2E6D 😕 9:> >6?24:?8=J J6==:?8 E9C62ED 23@FE |2=:3F q6249]k^am

kAmQxE H2D E96 8C2G: E2D 96VD 23 = 6 E @ 3C:? 8 2D 2? 24E @ C E92E H2D A2CE @ 7 H92E> 256 6G6CJE9:? 8D @ 962CE76 = E – 3FE 2 = D @ D @ 7F?? J[Q v6CH:8 C646?E=J E@=5 E96 {]p]%: >6D]k^Am

kmgz 6? D2? 8 E92E D @? 8[Q v@D=:?8 2=D@ ;@<65 H:E9 E96 {]p]%: >6DV | 2C<~=D6?]Qx? 6G6C D2? 8 =: <6 E92E:؟ > J =: 76]x 5 @? VE

kAm%96D@? 8 H2DHC:EE6? 3J | 2c <# @؟ D @؟ 2-5 ص؟ 5C6H (J2EE[ H9@ H@? ~D42CD 7@C E96:C H@C< @? E96 Qp $E2C xD q@C?Q 9:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]= 2E:> 6D]4@>^6? E6CE2:?> 6? E^6? G6=@A6^=2\6? \>? \ = 25J \ 8282 \> 2C <\ C @؟ D @ ؟ \ D92 == @ H \ DE2C \: D \ 3 @ C؟ \ a_`g`a_g \ DE @ CJ]9E> = QmQ$92 == @H]Qk^2m vF? D} V# @ D6D 8F : E2C: $DE = 2D9 A = 2J65 @ ? v @ D =:? 8VD QyFDE z6? QE[ D@F?5EC24< AC@5F46C #@?D@? E@=5 k2 9C67lQ9EEADi^^EH:EE6C]4@>^’2C:6EJ^DE2EFD^`efga„geeehb_fchccQm’2C:6EJk^2m]k^Am

kAmQyFDE z6? Î: D E96 = 2E6DE E @ 36 C6 = 62D65 7C @> E96C: 8:? 2 => E: @? A: 4EFC6VD D@F? 5EC24 <[ H9:49 :?4=F56D vC2>>J\H:??:?8 2CE:DED q:==:6 t:=:D9 2?5 @C:8:?2= D@?8D 7C@> {:KK@[ r92C=: )r) 2?5 sF2 {:A2] k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]J @ FEF36]4 @> ^H2E49nGl~:r`C8r!>&”Qm{:A2VD Qs2?46E96}:89EQk^2m5C@AA65=2DE>@?E9]k^Am

kAmv @ D =:? 8 2 = D @ D:? 8D 2 DEC2: 89E \ 72465 G6CD: @? @ 7 E96 | 2E493 @ I a_ 9: EQ! FD9[Q 2?5 #@33:6[ H9@ 2=D@ AC@5F465 E96 7:=>[ 368865 E@ 92G6 2 G6CD:@? @7 pBF2VD `hhf 9:E D:?8=6 Qq2C3:6 v:C=Q :?4@CA@C2E65 :?E@ E96 >@G:6] %96=2E6DE:E6C2E:@? @7 Qq2C3:6v:C=Q:D2C6>:I 7C@>9:A\9 @A q2C3:6}:4 <: |:؟ 2؛ 2؟ 5 C2AA6C x46 $ A: 46 42 == 65 كيلو 2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]J @ FEF36]4 @> ^ H2E49nGlr&; ap(ty?H”U2>AjElbDQmQq2C3:6 (@C=5[Qk^2m H9:49 H2D C6=62D65 =2E6 =2DE >@?E9]k^am

kAm© a_ab {D p? 86 = 6D%: > 6D]’: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]= 2E: > 6D]4 @ > ^ Qm = 2E: > 6D]4 @ > k ^ 2m ]s: DEC: 3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi ^^HHH]EC:3F? 64 @? E6? E286? 4J]4@> Qm%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^2m k^am

READ  Starul de la Bollywood, Salman Khan, își aduce turneul „Da-bangg” la Expo 2020 Dubai, cu Disha Patani, Sonakshi Sinha

Drepturi de autor 2023 Tribune Content Agency.