aprilie 24, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Ministerul Energiei din România se concentrează din nou pe baterii și panouri fotovoltaice

Ministerul Energiei din România se concentrează din nou pe baterii și panouri fotovoltaice

Ministerul Energiei din România a reluat două apeluri anulate în octombrie 2023. Primul este un apel pentru programe de sprijinire a investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice – baterii. Apelul urmărește implementarea a cel puțin 240 MW (sau 480 MW) de capacitate de stocare a energiei electrice din baterie până la 30 iunie 2026. Bugetul total al proiectului este de 79,6 milioane EUR, cu finanțare NRRP. Al doilea apel include proiecte de sprijinire a investițiilor în construcția de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor și pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare pentru celule și panouri fotovoltaice. Bugetul total al cererii de proiecte este de 199 milioane EUR.

First Call Investment 4 sub NRRP „Sprijină investiții pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)” – lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare de baterii, celule și panouri fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice, sub Măsura 4.3 – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii).

Obiectivul apelului de propuneri este de a permite până la 30 iunie 2026 o capacitate de stocare a energiei electrice în baterii de cel puțin 240 MW (sau 480 MWh), contribuind la realizarea obiectivelor României din PNRR. Asigură conformitatea cu ghidul tehnic al aplicației „Nu faceți daune semnificative” (2021/C58/01).

Concursul este deschis până pe 21 martie.

Eligibil pentru achiziționarea de instalații/echipamente pentru construcția unei noi capacități de stocare a energiei electrice din baterie și proiect de stocare a energiei electrice din baterii.

Bugetul total al acestui proiect este echivalent cu lei de 79.600.000 EUR, calculat la cursul InforEuro din luna anterioară începerii procedurii de licitație competitivă (ianuarie 2024), fonduri europene asigurate de NRRP, Facilitatea de Recuperare și Reziliență în cadrul Investițiilor I4 .

READ  Municipalitatea Skiathos cooperează cu Wizz Air pentru a promova insula în România și Italia

Microîntreprinderi, mici, mijlocii și mari, articole colective care acoperă activități legate de producția și vânzarea de energie electrică aferente secțiunii 35: „Furnizare de energie electrică, gaze, abur și aer condiționat” din clasificarea NACE rev. 2 sau echivalent se poate aplica.

Al doilea apel sprijină investițiile în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor și sprijină investițiile în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare pentru producția și/sau asamblarea și/sau reciclarea bateriilor, celulelor și panourilor fotovoltaice ( inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice.Procedând astfel, submăsura 4.1 sprijină investițiile în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și susține investițiile – măsura 4.2 sprijină investițiile în întreaga valoare a celulelor și panourilor fotovoltaice lanț (producție și/sau asamblare și reciclare).

Apelul pentru proiecte inițiate este o cerere competitivă (proces de licitație competitivă) bazată pe criterii de selecție și punctaje, cu termen limită de depunere între 8 februarie 2024 și 21 martie 2024.

Bugetul total al apelului de proiecte este de 199.000.000 EUR echivalent în lei, calculat la cursul InforEuro din luna anterioară începerii procedurii de licitație competitivă (ianuarie 2024 – adică 1 EUR = 4,9753 lei), asigurat din fonduri europene. Facilitatea de recuperare și reziliență în cadrul NRRP, Investiții I4, este împărțită în:

  • Realizarea de noi capacități de producție și/sau de asamblare și reciclare a bateriilor: 149.250.000 EUR
  • Realizarea de noi capabilități de producție și/sau asamblare și reciclare de celule și panouri fotovoltaice, inclusiv reciclare: 49.750.000 EUR.

Obiectivele apelului de propuneri:

  • Permiterea a cel puțin 2 GW/an de capacitate de producție și/sau de asamblare și reciclare a bateriilor până la 30 iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor României din NRRP – Componenta C6. Energie, volum de investiții I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare de baterii, celule și panouri fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și capacități noi de stocare a energiei electrice.
  • Implementarea a cel puțin 200 MW pe an a capacității de producție și/sau de asamblare și reciclare de celule sau panouri fotovoltaice până la 30 iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor României din NRRP – Componenta C6. Energie, volum de investiții I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și reciclare de baterii, celule și panouri fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și capacități noi de stocare a energiei electrice.
READ  Ambasada Turkmenistanului în România a găzduit conferința internațională

Finanțarea construcției bateriilor noi și/sau a capacității de asamblare și reciclare, inclusiv combinarea de electrozi și/sau operațiuni de fabricare a componentelor bateriei și a electrozilor, inclusiv reciclarea, asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor.

Finanțarea este, de asemenea, asigurată pentru construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, inclusiv activitățile de fabricare a polisiliciului și a plachetelor, reciclarea inclusiv reciclarea, asamblarea celulelor și modulele fotovoltaice.

Activitățile eligibile includ achiziționarea de instalații/echipamente pentru construcția de noi baterii de producție și/sau de asamblare și capacitate de reciclare și achiziționarea de instalații/echipamente pentru construcția de noi producții și/sau de asamblare și capacitate de reciclare pentru celule și panouri fotovoltaice.

Solicitanții eligibili în apel sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari cu cel puțin unul dintre următoarele coduri NACE (sau echivalent):

→3832 – Recuperarea mărfurilor comandate

→2720 – Fabricarea bateriilor si acumulatorilor

→2790 – Fabricarea altor aparate electrice.