septembrie 24, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Ucraina și România semnează un acord pentru promovarea exporturilor de cereale la Kiev prin teritoriul României | tata

Ucraina și România semnează un acord pentru promovarea exporturilor de cereale la Kiev prin teritoriul României |  tata

BUCUREȘTI, România (AP) — Ucraina și România vecină au semnat vineri un acord pentru a lucra împreună pentru a stimula exporturile de cereale ale Kievului prin România, după… Moscova a încheiat un acord major de transport maritim pe timp de război care a permis trecerea în siguranță peste Marea Neagră.

Acordul a fost semnat în timpul unei vizite a premierului ucrainean Denys Shmyhal în capitala României, București, pentru discuții cu omologul său român, Marcel Ciulacu.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAm%96EH@=6256CD5: D4FDD65 H2JD E@C2>A FA E96 H2C\E@C? ? 2E: @? VD < 6J 8C2:? 6IA @ CED[ 2?5 :>AC@G6 :?7C2DECF4EFC6 7@C EC2?DA@CE2E:@? 24C@DD C:G6C[ C2:=[ C@25[ D62[ :?4=F5:?8 2E 3@C56C 4C@DD:?8D] & J:Dk29C67lQ9EEADi^^2A? 6HD]4@>^2CE:4=6^CFDD:2\F 6CD\>:DD:=6D\d5aae23bbe_444fed364bcga4345aab5Qm962G:=J56A6? 56? E @? 72°C>:? 8[k^2m 2?5 :ED 8C2:? 😀 4CF4:2= 7@C H@C=5 DFAA=:6D @7 H962E[ 32C=6J[ 2?5 DF?7=@H6C @:=]k^am

kAmr: @ = 24F E @ = 5 2? 6HD @ 4? 76C6? 46 27E6C E96> 66E:? 8 E92E 96 9 @ A6D # @ > 2 ?: 2 42 ? EC2? DA @ CE > @ C6 E92? e_T @ 7 &

kAmw62 = D@? @ E65 E96 „2 > 3: E:FD” E2C86E E @ 5 @ F3 = 6 E96 EC2? DA @ CE @ 7 & 2?: 2E92E H2D D6E = 2DE H66 <5FC:؟ 8 2> 66E:? 8E92E:? 4 = F565 (6DE6C?2?5& 2?: 2’D s2? F36#: G6C E@H? @7 v2 = 2E:]# @>2?:2:? E6? 5D E @ 5 @ F3 = 6 E96 2>F? E 7C@>a>: ==: @? E@c>: ==: @? E @? D A6C> @? E9[ 3FE r:@=24F 5:5 ?@E DA64:7J 2 E:>67C2>6 7@C E96 :?4C62D6]k^am

kAm” x 6 > A92D: K65 E96: > A @ CE2? 46 @ 7 4 @ == 23 @ C2E: @? 36EH66? FC4@F? EC: 6D 2D H6 == 2D H: E9FC:? E6C? 2E: @? 2 = A2CE? 6CD[Q 96 D2:5]k^am

READ  Tenis - Azarenka avansează în sferturile de finală de la Adelaide învingându-l pe Zing

kAm%96#@>2?:2? = 6256C 25565 E92E E96 q = 24 <$ 62 A @ CE @ 7 r @؟ DE2؟ E2 H: == C6> 2:? 2 < 6J EC2? DA @ CE C @ FE6 7 @ C 86EE:? 8 și 2C < 6E]% 96 $F =:? 2 r92 6 =[ 2? 2C> @7 E96 s2?F36 #:G6C @? H92E :D tFC@A6’D D64@?5\=@?86DE C:G6C 2?5 2 <6J EC2?DA@CE C@FE6[ H:== 2=D@ A=2J 2 C@=6]k^am

kAm%963:=2E6C2 =>66E:? 8 4 @> 6D 2>: 5 k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4@>^2CE:4=6^CFDD:2\F J<@=2: G\DEC:<6D\7hh7464e442ed_hgdbhbcba`fha235`6QmH66

kAm & ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2\F 2?: 2 \ 3 = @ 4 <256D \ _a_64_g`26_55ff6eegfcbecfeeebd5dQm:؟ 4C62D:؟ 8 = J C6 =: 65 @؟ k ^ 2m E9 @ D6 s2؟ F36 A @ CED 27E6C k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A؟ 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2\F <6J H2CE:> 6 D9: AA:? 8 28C66>6? Ek ^ 2m E92E 2 == @ H65 D276 A2DD286 @ 7 8C2:? 6IA @ CED E9C @ F89 E96 q = 24 <62 دولارًا]pD 2 C6DF = E[ k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6^6FC @ A62? \ F?: @? \ 8C2:? \ 6IA @ CED \ F

@kAmu @C9:D A2CE[ &<C2:?:2? !C:>6 |:?:DE6C $9>J92= D2:5 E92E E96 EH@ ?6:893@CD H:== 2:> E@ DEC62>=:?6 3@C56C 4@?EC@=D 2E 4C@DD:?8 A@:?ED E@ 724:=:E2E6 E96 D>@@E96C EC2?DA@CE @7 8@@5D] (6 5: D4FDD65: > AC @ G: ? 8 E96 EC2? DA @ CE: ? 7C2DECF4EFC6 56DEC @ J65 3J #FDD: 2[” 96 D2:5]k^am

kAmr: @ = 24F 25565i” (6 H: == DE2? 5 3J &

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.