Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea a început, încă de anul trecut, implementarea proiectului „Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Braţul Măcin, ROSCI0012 Braţul Măcin şi rezervaţia naţională Lacul Traian”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

Cu o valoare totală a proiectului de peste trei milioane de lei, obiectivul proiectului îl reprezintă conservarea biodiversității, conștientizarea şi informarea publicului privind importanţa valorilor naturale din ariile protejate de interes comunitar Dunărea Veche-Braţul Măcin și rezervația națională Lacul Traian, iar ca obiectiv specific îşi propune asigurarea unui management eficient al speciilor şi habitatelor ariilor protejate prin elaborarea şi aprobarea planului de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare – principalul instrument necesar pentru gestionarea eficientă şi responsabilă a acesteia şi pentru asigurarea conservării durabile a biodiversităţii.

Principalele activități ale proiectului sunt inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea masurilor de management

în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară pentru care au fost declarate ariile protejate vizate de proiect; elaborarea studiului socio-economic în vederea fundamentării planului integrat de management/măsurile de conservare elaborate prin proiectul propus, elaborarea planului integrat de management pentru ariile protejate Dunărea Veche Braţul-Macin şi rezervaţia Lacul Traian.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 30 de luni pe raza judeţelor Tulcea, Brăila şi Constanţa,  incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor din judeţul Tulcea (Carcaliu, Dăeni, Cerna, Greci, Măcin, Ostrov, Peceneaga, Smârdan, Turcoaia şi Topolog), judeţul Constanţa (Ciobanu, Gârliciu, Hârşova şi Saraiu) şi judeţul Brăila (Frecăţei şi Măraşu).

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.