mai 23, 2022

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

IAR SA: Aviz OGSM 23.02.2022

raportul curent

În conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind Emitenții și Operațiunile cu Valori Mobiliare

Data raportului: 19.01.2022

Nume Emitent: IAR SA

Sediu social: str. Hermann Oberth 34, Gimbav, Cartierul Brasov

Telefon/Fax: 0268475108/0268476981

Singurul cod de înregistrare în Oficiul Registrului Comerțului: 1132930

Număr de comandă cu registrul comerțului: J08 / IV / 1991

Capital social înregistrat și depus: 47.197.132,50 lei

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Sector Obligațiuni de Capital – Clasa Standard de Acțiuni

1. Evenimente importante care trebuie raportate:

Consiliul de Administratie al IAR SA, care a fost infiintata legal in data de 19.01.2022, a hotarat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor in perioada 23-24.02.2022, si a adoptat Hotararea Nr. 04 CA/19.02.2022. Ședința AGOA 23-24.02.2022 este prezentată mai jos:

mesaj convenabil

Prin legea nr. 31/1990 cu modificările și completările până în prezent prin Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF Nr. 5/2018 și legea constitutivă a IAR SA, Președintele Consiliului de Administrație al societății a ținut ședința Adunării Generale Ordinare a acționarilor IAR SA în data de 23.02.2022 într-o 12:00, la sediul societatii – nr.34, str. Hermann Oberth, Gimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la finele 14.02.2022cu următoarea ordine de zi:

  1. alegere / Realege/prelungește mandatul administratorilor temporari începând cu data de 25.02.222, după expirarea mandatului actualilor directori temporari; Stabiliți-le mandatul și salariile
  2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al companiei
  3. Permite reprezentantului Ministerului Economiei în AGOA să semneze contracte de delegare/proceduri suplimentare pentru contractele de delegare pentru funcționarii temporari ai companiei
  4. Aprobarea datei de 31.03.2022 ca dată de înregistrare, adică identificarea acționarilor afectați de hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor deținute în
READ  Întrebări și răspunsuri privind munca la distanță pentru Nomad Visa digital cu Diana Pozoyiano, deputat în Parlamentul României

23-24.02.2222 și 03.03.2022 ca dată anterioară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Ordinea de zi poate fi completată de către acționari și/sau proiecte de hotărâri prezentate cel târziu la data de 04.02.2022 – sfârșitul zilei, și numai în condițiile stabilite de Legea 24/2017 și Regulamentul ASF 5/2018.

Materialul care urmează a fi examinat și proiectele de hotărâri ale acționarilor începând cu 24.01.2022 pot fi găsite accesând site-ul www.iar.ro/Investors/ Adunările Generale ale Acţionarilor / AGOA 23-24.02.2222.

Lista cu informații despre persoanele propuse de oricare dintre acționarii Societății să fie membri ai Consiliului de Administrație va cuprinde propunerile depuse de acționarii Societății până la data de 04.02.2022.