noiembrie 30, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Lovitură de dronă rusă asupra Odesei a lovit zona portului și a întrerupt serviciul de feriboturi către România | AP

Lovitură de dronă rusă asupra Odesei a lovit zona portului și a întrerupt serviciul de feriboturi către România |  AP

KYIV, Ucraina (AP) — Rusia a lovit orașul-port Odesa la Marea Neagră pentru a doua noapte consecutiv într-un baraj de drone care a avariat un depozit, a carbonizat zeci de camioane și a rănit șoferii în explozii înfocate care i-au determinat pe oficiali să suspende serviciul de feribot, au declarat marţi oficialii.Între România şi Ucraina.

Un videoclip filmat de pe malul românesc al Dunării a arătat explozii rapide de incendii antiaeriene ucrainene care se răspândesc pe cerul nopții, urmate de două mingi de foc portocalii care explodau în apropierea zonei portului. Imaginile au arătat cauciucuri de camion ardând.

Această pagină necesită JavaScript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAm#@>2?:2? q@C56C!@=:46 D2:5 76CC:6D H6C6 2?49@C65@? E96 #@>2?:2? D9@C6D @7 E96 s2?F36 😕 xD24462 5F6 E@E96 2EE24[ 2 #@>2?:2? E@H? FADEC62> @? E96 s2?F36]k^am

kAm%96 2EE246 E96 52J 27E6C 2 #FDD:2? >:DD:=6 2?5 5C@?6 2EE24 <:==65 EH@ A6@A=6 :? 2 8C2:؟ H2C69@FD6:؟ ~56D2 2?5 325=J 52>2865 2? 232?5@?65 9:89\C:D6 9@E6=]k^am

kAm&

kAmpE =62DE ?:?6 4:G :=:2?D H6C6 <:==65 :? &[ E96 AC6D:56?E:2= @77:46 C6A@CE65[ E9@F89 D@>6 @7 E9@D6 562E9D H6C6 2=D@ C6A@CE65 |@?52J]k^am

kAm#FDD:2? 2CE:==6CJ 52>2865 9@>6D[ 2 D49@@=[ 2 >2C<6E 2?5 2 7@@5 AC@46DD:?8 A=2?E 😕 E96 D@FE96C? 4:EJ @7 z96CD@? E92EVD ?62C E96 7C@?E =:?6D @7 E96 H2C[ @77:4:2=D D2:5]k^am

Camex? 7:89E:?8 😕 E96 +2A@C:K9K9:2 C68:@? 😕 E96 D@FE962DE[ E96 #FDD:2? 2C>J 5C@AA65 7:G6 26C:2= 3@>3D @? #@3@EJ?6[ 2 E@H? &<C2:?6 E@@< 😕 pF8FDE 😕 :ED D=@H\>@G:?8 4@F?E6C@776?D:G6]k^am

kAmp=E9@F89?6:E96C D:56 92D C6=62D65 42DF2=EJ 7:8FC6D[ E96 4@F?E6C@776?D:G6 😀 36=:6G65 E@ 92G6 E2<6? 2 962GJ E@== @? 3@E9 D:56D 2?5 :E 92D 366? 56G2DE2E:?8 E@ E96 E@H?D 2?5 G:==286D H96C6 7:89E:?8 92D C2865]k^am

READ  Secretul Japoniei pentru îmblânzirea COVID: Presiunea de la egal la egal

kAm}6H 26C:2= G:56@ 7@@E286 @7 z=:D949::G<2[ @? E96 @FED<:CED @7 q2<9>FE[ D9@E H:E9 2 5C@?6 7@C %96 pDD@4:2E65 !C6DD D9@HD 9@H E96 32EE=6 92D EFC?65 E96 G:==286 :? 62DE6C? &<C2:?6 :?E@ 2 A:=6 @7 CF33=6 27E6C >@?E9D @7 7:6C46 7:89E:?8]k^am

kAm%96 7@@E286 D9@E EH@ 52JD 28@ D9@HD E96 G:==286 😕 CF:?DH:E9 56DEC@J65 #FDD:2? E2?:=:E2CJ G69:4=6D =:EE6C:?8 E96 >2:? C@25]q2C6=J 2 3F :=5:?8 C6>2:?D :?E24E 😕 E96 G:==286 E92E H2D @?46 9@>6 E@ 2=>@DE c__ A6@A=6]k^Am

kAm%96 C2C6 DECF4EFC6 E92E DE:== 92D 7@FC H2==D DE2?5:?8 😀 >:DD:?8 :ED C@@7]$:?8=6 H2==D DE @@5 =:<6 E@>3DE@?6D E@ >2C< H96C6 D@>6@?6 @?46 =:G65]k^Am

kAm&@?E9D @7 7:89E:?8[ E96 &<C2:?:2? >:=:E2CJ D2:5[ EH@ 52JD 27E6C :E D2:5 :E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^CFDD:2\F

kAmq@E9 2C6 E:?JE@H?D 3FE H6C6 4@?D:56C65 E24E:42==J :>A@CE2?E 7@C &<9>FE[ e >:=6D W`_ <:=@>6E6CDX E@ E96 ?@CE9]k^am

kAm%96 4@>>2?5:?8 96:89ED @7 E96 G:==286 @776C 2 G:6H :?E@ E96 #FDD:2?\@44FA:65 E@H? @7 q2<9>FE 2?5 @A6?D FA ?6H @AA@CEF?:E:6D 7@C &

kAmxE 2=D@A@E6?E:2==J 2==@HD &

k9C^m

kAmpDD@4:2E65 !C6DD ;@FC?2=:DED *FC2D z2C>2?2F 😕 %2==:??[ tDE@?:2 2?5 qC:2? |6==6J 😕 {@?5@? 4@?EC:3FE65 E@ E9:D C6A@CE] 000 de mii^am

kAmu@C >@C6 4@G6C286 @7 E96 H2C:? &^9F3^CFDD:2\F^9F3^CFDD:2\F

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.