septembrie 29, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

România, membră NATO, găsește mai multe fragmente de drone în apropierea graniței sale cu Ucraina | AP

România, membră NATO, găsește mai multe fragmente de drone în apropierea graniței sale cu Ucraina |  AP

BUCUREȘTI, România (AP) — România, membră NATO, a găsit miercuri ceea ce păreau a fi fragmente noi de drone lângă granița sa cu Ucraina sfâșiată de război, a treia descoperire de acest gen în ultima săptămână, a declarat Ministerul Apărării Naționale.

Ministerul a precizat într-un comunicat că două elicoptere ale Forțelor Aeriene Române au fost dislocate cu echipe specializate în Novaro și Victoria, în estul provinciei Tulcea, unde „fragmente care ar putea fi de la o dronă” au fost răspândite pe o suprafață de „câteva zeci de metri”. .” afirmație.

Această pagină necesită JavaScript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmxE D2:5:? 2 D6A2C2E6 DE2E6>6?E E92E :E 92D ?@E:7:65 E96 v6?6C2= x?DA64E@C2E6 7@C t>6C86?4J $:EF2E:@?D 23@FE 2C62D ?62C E96 3@C56C E92E 4@F=5 36 2E C:D< @7 :?4:56?ED 2D #FDD:2? 7@C46D 2EE24<& #@>2?:2]k^Am

kAmt>6C86?4J 2FE9@C:E:6D 92G6 C646:G65 A9@?6 42==D „23@FE A@DD:3=6 42D6D @7 5C@?6 :>A24EDQ 36EH66? E9C66=@42=:E:6D[ :?4=F5:?8 }F72CF[ E96 >:?:DECJ D2:5] P? :?G6DE:82E:@? H:==36 42CC:65 @FE 27E6C D2>A=6D 2C6 4@==64E65 2?5 6I2>:?65 3J 6IA6CED[ :E D2:5]k^am

kAm(65?6D52JVD 7:?5:?8D 2C6 E96 E9:C5 DF49 5:D4@G6CJ @? #@>2?:2? D@:= D:?46 =2DE %9FCD52J]%96J 4@ >6 5FC:?8 DFDE2:?65 2EE24DE@ 5 :DCFAE &2C<6ED]k^Am

kAm(9:=6 :E’D F?4=62C H96E96C #@>2?:2 92D 56E6C>:?65 H96C6 @C H96?E96 5C@?6D H6C6 =2F?4965[ #@>2?:2? !C6D:56?E z=2FD x@92??:D D2:5 @7 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^C@>2?:2\5C@?6\CFDD:2\F6?E 7:? 5:8 d@? $2EFC52Jk^2m E92E E96J H6C6 „D:>:=2C E@ E9@D6 FD65 3J E96 #FDD:2? 2C>J]„K^am

kAmx@92??:D D2:5 :E :?5:42E65 E96C6 92D 366? „2?23D@=FE6=JF?2446AE23=6 G:@=2E:@? @7 E96 D@G6C6:8?2:CDA246 @7 #@>2?:2[ 2 }p%~ 2==J[ H:E9 C62= C:D<D E@ E96 D64FC:EJ @7 #@>2?:2? 4:E:K6?D 😕 E96 2C62]„K^am

READ  Gwendolyn Christie este regizorul carismatic al lui Wednesday Adams în noul serial al lui Tim Burton

kAmpD<65 23@FE E96 AC6G:@FD 5C@?6 7C28>6?E 7:?5:?8D[ #@>2?:2? !C:>6 |:?:DE6C |2C46= r:@=24F D2:5 @? (65?6D52J E92E “}@ @?6 2EE24<65 FD 2?5 ?@ @?6 😀 2EE24<:?8 FD]„K^am

kAm”$@>6 C6>2:?D ;F>A65 7C@>2 5C@?6 E92E H2D 9:E 3J E96 &J]xE 5:5?’E 92G66IA=@D:G6D[ :E 5:5?’E 92G6 2?JE9:?8 E92E 4@F=5 92C> E96 4:E:K6?D[” 96 D2:5]k^am

Cam {2DE H66[ #@>2?:2’D }2E:@?2= r@>>:EE66 7@C t>6C86?4J $:EF2E:@?D 2AAC@G65 >62DFC6D 2==@H:?8 2FE9@C:E:6D E@ :DDF6 =@42=:K65 E6IE >6DD286 2=6CED @C D@F?5 2=2C>D E@ H2C? :?923:E2?ED “25;246?E E@ E96 4@?7=:4E 2C62D” 😕 &<C2:?6 @7 :?4:56?ED @C A@E6?E:2= :?4:56?ED]k^am

Camex? E96 s2?F36 =@42=:E:6D @7 !=2FCF[ r62E2=49:@: 2?5 D@>6 @E96C 2C62D[ #@>2?:2’D 5676?D6 >:?:DECJ H:== 4@?DECF4E “AC@E64E:G6 DA246D” 7@C C6D:56?ED]k^am

k9C^m

kAm|4vC2E9 C6A@CE65 7C@> $:89:D@2C2[ #@>2?:2]k^am

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.