martie 4, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Taxa Minima Universala Pilonul 2 se aplica in Romania – Diplomatul Bucuresti

Taxa Minima Universala Pilonul 2 se aplica in Romania – Diplomatul Bucuresti

La 5 ianuarie 2024, legea privind impozitul minim universal a fost înlocuită cu Codul fiscal intern al României. 431/2023.

Deși primul termen de depunere pentru grupurile multinaționale și autohtone este calculat în iunie 2026, companiile trebuie să înceapă să colecteze o cantitate semnificativă de informații pentru a determina impactul și obligațiile de raportare la nivel de grup și în România.

Din 2024 încoace, Grupurile multinaționale trebuie să plătească un impozit minim pe profit de 15% în fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea.

Pilonul 2 a fost conceput de OCDE pentru a promova erodarea bazei de bază și transferul profitului, asigurându-se că grupurile multinaționale plătesc un impozit minim pe profit de 15% în fiecare jurisdicție în care își desfășoară activitatea.

Noul set de reguli din Pilonul 2, denumit și Regulile GloBE, joacă un rol în protejarea bazei de impozitare a jurisdicțiilor pe fondul unui mediu economic volatil marcat de incertitudine, întreruperi ale lanțului de aprovizionare și presiune crescută asupra statelor pentru a controla cheltuielile publice.

Pilonul 2 a devenit o directivă a UE adoptată în unanimitate la 14 decembrie 2022 pentru a combate evitarea fiscală și planificarea fiscală agresivă.

Directiva (UE) 2022/2523, care este încorporată în dreptul român prin Legea nr. 431/2023 stabilește regulile și cadrul de implementare a impozitării minime globale pentru marile grupuri multinaționale și naționale care își desfășoară activitatea în UE.

Dacă cota efectivă de impozitare a unei companii este mai mică de 15%, aceasta trebuie să plătească impozit suplimentar

Noile reguli se aplică grupurilor autohtone și multinaționale cu o cifră de afaceri consolidată de peste 750 de milioane de euro înregistrate pe cel puțin doi ani în perioada 2020 – 2023. Companiile care desfășoară activități specifice sunt excluse din domeniu

READ  Lockheed Martin Terco a semnat un contract de întreținere pentru F-16 din România.

Dacă entitatea constitutivă a grupului se încadrează în domeniul de aplicare al regulilor, o jurisdicție trebuie să evalueze dacă rata efectivă de impozitare a acesteia este mai mică de 15%. În acest caz, grupul multinațional va trebui să plătească taxe suplimentare în jurisdicțiile lor respective.

Taxa suplimentară poate fi percepută în conformitate cu trei tipuri de reguli care se concentrează pe calcularea cotei efective a impozitului:

  1. Drepturile de impozitare sunt rezervate jurisdicției locale: Taxa suplimentară sau taxa suplimentară se percepe prin Taxa de Suplimentare Internă Calificată (QDMTT) care permite autorităților române să colecteze impozit suplimentar la o cotă minimă de 15%. România trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la alegerea QTMDT în termen de patru luni. 431/2023.
  • Drepturile de impozitare sunt atribuite jurisdicției-mamă: Dacă jurisdicția locală nu are o prevedere QDMTT, compania-mamă a grupului trebuie să calculeze un impozit suplimentar conform Regulii de includere a veniturilor (IIR) în jurisdicția sa.
  • Dacă IIR nu se aplică, drepturile de impozitare sunt atribuite altor jurisdicții Prin Regula Profiturilor Impozabile (UTPR). În acest caz, taxa suplimentară este colectată de jurisdicțiile care utilizează UDPR și alocată jurisdicției sub cheia de alocare bazată pe subiect.

Calculul cotei efective de impozitare se face pentru toate entitățile locale din jurisdicție.

Deși cota standard națională a impozitului pe profit este de 16%, grupurile multinaționale din România sunt supuse impozitului suplimentar.

Din punct de vedere românesc, impactul Pilonului 2 este că în cazurile în care cota efectivă de impozitare a grupului multinațional care operează în România este mai mică de cel puțin 15%, autoritățile fiscale române au dreptul de a colecta impozit suplimentar sau de top- impozit în sus. Cota de impozitare.

Deși România aplică o cotă standard de impozit pe profit de 16%, grupurile multinaționale nu ar trebui să tragă automat concluzia că nu se plătește niciun impozit suplimentar în România, deoarece calculul cotei efective de impozitare, descrisă mai jos, diferă de regulile aplicabile. Pentru a calcula baza de impozitare în regimul standard al impozitului pe profit.

READ  Prietenii rezervă accidental zboruri către țara greșită: „Sunt la fel”

O serie de pași sunt necesari pentru a calcula cota efectivă de impozitare.

  1. Evaluarea dacă grupul și entitățile sale constitutive se încadrează în domeniul de aplicare al prevederilor pilonului 2

A.1. Stabilirea dacă a O entitate constitutivă face parte dintr-un grup

A.2 Stabilirea dacă grupul se întrunește Limită de venit Test

A.3. Evaluarea dacă există Orice entități scutite, inclusiv scutiri de minimis

  • Evaluarea dacă se aplică porturi sigure
  • Determinarea profitului sau pierderii eligibile

Venitul sau pierderea eligibilă a unei entități bloc este calculată prin ajustări recurente ale profitului sau pierderii nete. Astfel de modificări sunt menționate în articolele 20-23.

  • Identificarea taxelor închise și calcularea impozitelor ajustate

Folosind taxele acoperite ca punct de plecare, trebuie făcute mai multe ajustări pentru a calcula impozitele ajustate.

  • Determinarea cotei efective de impozitare

Cota efectivă de impozitare a unui grup multinațional sau a unui grup național mare se calculează pentru fiecare exercițiu financiar, pentru fiecare jurisdicție, dacă jurisdicția are venit net calificat.

  • Calculul taxei de completare conform QDMTT

În cazurile în care cota efectivă de impozitare într-o jurisdicție este sub cota minimă de impozitare de 15% pentru un an financiar, taxa suplimentară trebuie calculată separat pentru fiecare grup multinațional sau grup național mare. dintre entitățile sale constitutive al căror venit eligibil este inclus în calculul venitului net eligibil al jurisdicției respective.

Taxa suplimentară este calculată în funcție de jurisdicție.

F.1 Procentul impozitului suplimentar (%)

Procentul de impozitare suplimentară pentru o jurisdicție pentru un an financiar va varia cu un punct procentual pozitiv calculat conform următoarei formule:

Procent de taxă suplimentară = Rată minimă de impozitare – Cotă de impozitare efectivă

READ  Repere din finala Campionatelor Internaționale de Lupte de la București-Xinhua

F.2 Jurisdicție Taxa suplimentară

= (Procentul impozitului suplimentar (%) x Profit brut)

+ Taxa suplimentară

– Taxa internă suplimentară

F.3 Profit în exces

= profit net eligibil

– Scutire de venit pe bază de articole sau SBIE

F.4 Calculul excluderii veniturilor bazate pe articole (SBIE)

SBIE este o etapă opțională în conformitate cu regulile Pilonului 2, care are o excludere pentru cheltuielile eligibile pentru salarii și active corporale.

Dacă o entitate constitutivă utilizează SBIE, profitul net eligibil din jurisdicție va fi redus cu suma salariilor și a activelor corporale în scopul calculării impozitului suplimentar. Grava.

  • Obligatii de depunere si plata

Ca regulă generală, depunerea și plata suplimentară a declarației fiscale se face la 15 luni după ultima zi a exercițiului financiar de raportare.

Cu titlu de scutire provizorie pentru primul an de raportare, Depunerea declarației de taxe suplimentare și plata se datorează la 18 luni după ultima zi a exercițiului financiar de raportare.

Primul an de raportare este anul fiscal 2024, iar UTPR se aplică începând cu anul fiscal 2025, conform prevederii de fond.

Având în vedere complexitatea noii legi, echipele interne și internaționale ar face bine să înțeleagă și să evalueze modul în care funcționează regulile și impactul acestora și ar începe să pregătească calcule fiscale eficiente cât mai curând posibil.


Vizualizări ale postărilor: 1.119